Demo

ضد یخ

 

تجربه نشان داده است از خنک کننده ها یا ضدیخ ها نه تنها به حفاظت از موتور خودرو در برابر یخ زدن کمک می کند بلکه مانع از خوردگی اجزای آن شده و همزمان با دفع حرارت تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار می کنند.

در موتورهای دیزلی سنگین تنها یک سوم از کل انرژی تولید شده توسط موتور ،برای به حرکت درآوردن خودرو بکار گرفته می شوند ویک سوم دیگر آن به وسیله اگزوز خارج شده و باقیمانده انرژی توسط سیال خنک کننده دفع می شود. 

این دفع حرارت منجر به بالا رفتن دما می شود و ایجاد حرارت زیاد باعث تسریع خرابی روغن و در پی آن خرابی موتور می شود.

آب بهنرین سیال در دفع حرارت است ولی بنا به دلایل متفاوتی برای کاهش نقطه انجماد سیال خنک کننده از ماده شیمیایی گلایکول به عنوان سیال پایه استفاده می شود که معمولا در تولید این خنک کننده ها از مخلوط 50/50 از اتیلن گلایکول و آب استفاده می کنند. 

در این ترکیب میزان مشخصی از عوامل بازدارنده نظیر ضدکف، ضد خوردگی، رنگ و... نیز بکار گرفته می شود و با وجود درصد بسیار کم این ترکیبات افزودنی ،نقش آنها در محصولات نهایی حائز اهمیت بالایی است و موجب متفاوت شدن انواع خنک کنند ها می شود.

با پیشرفت علم، برای حفاظت از موتور تکنولوژیهای متفاوتی در ساخت خنک کننده ها در برابر خوردگی ارایه شده است. در اروپا وجود مشکلاتی مانند سختی بالای آب ، تولید کنندگان را ملزم به تولید خنک کننده هایی فاقد ترکیبات فسفر کرده است. زیرا کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت با بازدارنده های فسفاته واکنش داده و فسفات منیزیم و یا کلسیم تولید می کنند که معمولا به صورت رسوب بر روی بدنه داغ موتور نشست می کنند و این امر باعث اتلاف حرارت و یا ایجاد خوردگی می شود.

امروزه در اوپا با حذف ترکیبات فسفاته ، خنک کنندهایی حاوی اکسید های غیر آلی مانند سیلیکات و کربوکسیلاتها ساخته شده است. کربوکسیلاتها بواسطه انجام واکنش های شیمیایی داخلی با قرار گرفتن بر روی سطوح ،مانع از خوردگی می شوند.

تکنولوژی که در آن از اختلاط کربوکسیلاتها و سیلیکاتها استفاده می شود به نام تکنولوژی پیوندی (هیبریدی) شناخته شده است، زیرا ترکیبی است از تکنولوژی غیر آلی و تکنولوژی آلی (کربوکسیلات).

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
کوچه کوشش،
پلاک ۳۵، واحد۸ 
تلفن: ۴-۸۸۵۴۵۳۸۰-۰۲۱
فکس: ۴-۸۸۵۲۷۴۲۹-۰۲۱